Polskie związki sportowe i organizacje pozarządowe

Zasady rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

Drukuj
1 2 3

Niniejszy dokument, opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dostarcza jedynie wskazówek co do udoskonalenia prowadzenia księgowości w zakresie ewidencji i rozliczania otrzymanych środków publicznych na realizację zadań zleconych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie jest organem ustanawiającym standardy dla rachunkowości, tym niemniej dodatkowe wskazówki znajdujące się w tym dokumencie mogą być przydatne do prowadzenia prawidłowej ewidencji księgowej oraz rozliczania środków publicznych.

Podstawowym celem przyświecającym wydaniu tego dokumentu jest pomoc dla beneficjentów środków publicznych w obszarze ewidencji księgowej oraz rozliczania środków publicznych. Wskazówki zamieszczone w niniejszym dokumencie opierają się na przeświadczeniu, że polityki i praktyki w zakresie rachunkowości powinny zapewniać, iż informacje uzyskiwane z systemu są wiarygodne.

Ponieważ niniejszy dokument stanowi omówienie niektórych podstawowych zasad rachunkowości, może być stosowany we wszystkich organizacjach będących beneficjentami środków publicznych, których dysponentem jest minister właściwy ds. kultury fizycznej i sportu. Jednakże, metody wdrażania niniejszych wskazówek powinny odzwierciedlać zakres i złożoność operacji każdego z podmiotów będących beneficjentem środków publicznych.

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM