Współpraca regionalna Ministerstwa Sportu i Turystyki odbywa się przede wszystkim w ramach struktur regionalnych organizacji międzynarodowych, a więc Unii Europejskiej (więcej informacji w zakładce „Współpraca w ramach UE”) i Rady Europy.

Inną formułą współdziałania jest Grupa Wyszehradzka (V4). Oprócz spotkań i konsultacji na szczeblu ministerialnym i eksperckim pomiędzy przedstawicielami Polski, Czech, Słowacji i Węgier, w ramach tego ugrupowania od 1994 r. odbywają się młodzieżowe zawody sportowe w wybranych olimpijskich dyscyplinach sportu pod nazwą „Turniej Nadziei Olimpijskich

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM