Współpraca dwustronna

W zakresie współpracy dwustronnej Ministerstwo Sportu i Turystyki współdziała z wieloma państwami zarówno z Europy, jak i innych kontynentów. Rolą wzajemnych kontaktów jest wspieranie rozwoju sportu oraz walka z zagrożeniami dla uczciwości w sporcie.

W ramach tej współpracy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz jego odpowiednicy w innych państwach m.in. wspierają wymianę sportowców, trenerów i ekspertów, zachęcają związki sportowe do nawiązywania kontaktów, czy też prowadzą wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk.

Podstawą omawianej współpracy są zawierane umowy dwustronne, a także memoranda o porozumieniu, które stanowią wyraz intencji obu stron do podejmowania wspólnych działań w zakresie sportu. Umowy zawarte przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej można znaleźć w bazie traktatowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Deklaracje dotyczące współpracy bilateralnej w obszarze sportu znajdują się także w porozumieniach o szerszym charakterze np. umowach o współpracy w zakresie nauki, edukacji, kultury i sportu.

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM