• Co to jest wolontariat sportowy?

  Wolontariat - nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa „voluntas", które oznacza wolną wolę. W języku angielskim „volunteering" oznacza zgłaszanie się na ochotnika. Jest dobrowolnym, świadomym i nieodpłatnym działaniem (pracą) na rzecz innych ludzi, wykraczającym poza więzi rodzinno-koleżeńskie.

  Wolontariat sportowy, natomiast, to połączenie dwóch dziedzin: wolontariatu samego w sobie oraz szeroko pojętego sportu. Wyróżniamy jego dwie formy:

  – Sportowy wolontariat akcyjny (krótkoterminowy)

  – Sportowy wolontariat stały (bezterminowy)

  Wolontariat sportowy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi wolontariatu w obecnych czasach. Coraz więcej organizacji, stowarzyszeń czy klubów poszukuje ludzi chcących wesprzeć ich działania i zaangażować się w ich rozwój. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pomoc, którą niosą wolontariusze to praktycznie podstawa w organizacji udanej imprez sportowej każdej rangi.

  Również Unia Europejska przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, „uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną."  Ta istota wolontariatu sportowego została oficjalnie zawarta w Traktacie lizbońskim – Rozdz. III  Edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport – ART. 165

  Sport operuje uniwersalnym językiem, a więc każdy, bez znaczenia z jakiego kraju pochodzi, może mieć swój cenny wkład w organizację, nawet tak ważnych wydarzeń jak Mistrzostwa Europy, Świata czy Igrzyska Olimpijskie.

  Więcej

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM