Ministerstwo Sportu i Turystyki koordynuje prace związane z przeciwdziałaniem negatywnych zjawisk w sporcie. Działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie są nie tylko związane z koniecznością przestrzegania prawa krajowego, ale służą także realizacji obecnych bądź przyszłych zobowiązań międzynarodowych Polski. Walka z negatywnymi zjawiskami w sporcie obejmuje zwalczanie dopingu w sporcie (we współpracy z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz Instytutem Sportu), przeciwdziałanie korupcji oraz ustawianiu zawodów sportowych, przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji w sporcie oraz przeciwdziałanie niebezpiecznemu zachowaniu kibiców piłkarskich poprzez wspieranie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych.

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM