Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu 2012

Drukuj
1 2 3

W dniu 2 marca 2013 r. (sobota) o godz. 12.00 podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda 2013, cyklicznie organizowanych w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników IX edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2012.

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami.

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.

W Konkursie premiowane są inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania poszczególnych osób, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualni wodniacy.

Minister Sportu i Turystyki po raz trzeci objął Konkurs Honorowym Patronatem i ufundował nagrodę Grand Prix (195 egz. kamizelek asekuracyjnych do uprawiania turystyki wodnej), którą w IX edycji otrzymała nowa marina w Kołobrzegu.

Pozostali laureaci IX edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2012:

Ø  nowe lub gruntownie zmodernizowane przystanie

o   Barcin nad Notecią- za wzbogacenie szlaku żeglarskiego na Noteci,

o   Elbląg  - za żeglarską „bramę” na Zalew Wiślany, Kanał Elbląski, Pojezierze Iławsko-Ostródzkie,

o   Malbork -za wzbogacenie miasta będącego ważną atrakcją turystyczną o ofertę dla żeglarzy,

o   Oława - za marinę wprowadzającą miasto nad Odrą do polskiej turystyki wodnej,

o   Świnoujście- za wzbogacanie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglugowego,

o   Włocławek - za profesjonalną marinę nad zbiornikiem kluczowym dla Wisły.

Ø  pozostałe inicjatywy

o   Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej w Warszawie - za budowę z bezdomnymi i dla nich morskiego szkunera,

o   Ośrodek Kultury Morskiej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku,
za dowód, iż Polska jest od dawna krajem morskim,

o   www.wyprawsie.pl– internetowy portal kajakarski, za zachętę, by nad wodami lepiej i zdrowiej czas spędzać,

o   Fundacja Szerokie Wody– za wskrzeszenie tradycyjnych jachtów na Wiśle oraz organizację ich regat,

o   Żeglarska Pogodynka- za stosowanie nowych technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa wodniakom.

Nagrodę indywidualną otrzymał p. Marek Opitz, za integrowanie turystyki wodnej z ekologią i kulturą na Żuławach.

Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród odbyła się tradycyjna debata pt. „Co czynić, by polskie brzegi były bardziej przyjazne?”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.polskieszlakiwodne.pl/

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM