IX Forum Turystyczne Państw Bałtyckich (FTPB) w Pärnu/Estonia, 19-20 października 2016 r.

Drukuj
1 2 3
Logo Forum Turystycznego Państw Bałtyckich

W dniach 19-20 października 2016 r. w Pärnu w Estonii odbędzie się IX Forum Turystyczne Państw Bałtyckich. Organizatorami forum są władze miasta Pärnu i Uniwersytetu w Tartu/Pärnu College. W organizację forum zaangażowani są również przedstawiciele Obszaru Polityki Turystyka w Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego i Organizacja Turystyczna Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a także inne podmioty sektora turystyki.

Tematyka IX FTPB będzie się koncentrować na problematyce sezonowości i rozwoju zrównoważonej turystyki. W trakcie forum omawiane będą możliwości wprowadzenia innowacji i potencjał rozwojowy regionu Morza Bałtyckiego. Przygotowywany program wystąpień, paneli i warsztatów ma zapewnić uczestnikom dwa interesujące i owocne dni obrad. Ponadto przed i po forum zorganizowane zostaną wycieczki, które pozwolą zapoznać się uczestnikom z ofertą i usługami turystycznymi w Pärnu i okolicach.

Obecnie organizatorzy opracowują projekt programu i oczekują na propozycje wystąpień prezentujących dobre praktyki z dziedziny sezonowości turystyki i zrównoważonych rozwiązań, także spoza regionu Morza Bałtyckiego, które mogą przyczynić się do dobrego merytorycznego przygotowania forum. Zainteresowanych wygłoszeniem prezentacji prosimy o kontakt na adres: karol.biedrzycki@msport.gov.pl.

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM