Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda” – wersja zimowa

Drukuj
1 2 3

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uruchamiamy kolejną edycję zimowej edycji akcji „Bezpieczna Woda”. Akcja skierowana jest do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców.

W ramach akcji Ministerstwo Sportu i Turystyki wydrukowało 2.500 egz. plakatów/ulotki, które zostaną rozdysponowane wśród zainteresowanych podmiotów.

Przygotowany materiał informacyjny stanowi zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, który został ujęty w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

Zamieszczone poniżej materiały edukacyjno-informacyjne stanowią także pomoc dydaktyczną w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

 

Załączniki

Plakat/ulotka „Bezpieczna Woda” – akcja zimowa (wersja PDF).

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM