Akcja informacyjno-edukacyjna Bezpieczna woda

Drukuj
1 2 3
Logo akcji bezpieczna woda

Jak co roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło letnią akcję informacyjno-edukacyjną „Bezpieczna Woda”. Akcja skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego. Celem akcji jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje letnią edycję akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

W założeniach akcja „Bezpieczna Woda” powinna wpłynąć na poprawę stanu wiedzy dzieci i młodzieży na temat podstawowych zasad uprawiania rekreacji wodnej i ograniczyć liczbę nieszczęśliwych wypadków. Pośrednio akcja oddziałuje na jakość usług turystyczno-rekreacyjnych na obszarach wodnych, poprzez podniesienie świadomości i zmotywowanie organizatorów kąpielisk do większej dbałości o bezpieczeństwo swoich klientów.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby Akcji „Bezpieczna Woda” opracowało zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych obejmujących plakat oraz broszurę. Materiały te zostały umieszczone na stronie internetowej MSiT w formie umożliwiającej pobranie i druk do celów dydaktycznych.

Poniżej załączamy linki do plików zawierających broszurę i plakat akcji informacyjno-Edukacyjnej „Bezpieczna woda”:

http://crip.msit.gov.pl/2015-05-25/broszura_duzy_format-spady3mm.pdf

http://crip.msit.gov.pl/2015-05-25/plakat_duzy_format-spady3mm.pdf

Załączniki do pobrania

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM