• W obszarze sportu państwa V4 rozwijają współpracę organizując corocznie młodzieżowe zawody sportowe w wybranych olimpijskich dyscyplinach sportu pod nazwą Turnieju Nadziei Olimpijskich. Współpraca ta zapoczątkowana została podpisaniem porozumienia w 1994 roku w Zakopanem. Turniej Nadziei Olimpijskich jest cyklem zawodów sportowych rozgrywanych w kategoriach młodzieżowych organizowanych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Uczestnikami rywalizacji są reprezentanci Czech, Słowacji, Węgier i Polski, a także zaproszona młodzież z innych krajów.
  Koordynacją współpracy zajmuje się Komitet Sterujący Turnieju Nadziei Olimpijskich, który składa się z koordynatorów krajowych będących przedstawicielami ministerstw ds. sportu państw V4. Podczas corocznych spotkań Komitetu omawiane są zawody rozgrywane w danym roku kalendarzowym, a także zatwierdzany jest harmonogram imprez na rok następny.

  Ogólne zasady organizacji zawodów Nadziei Olimpijskich:

  1. Tylko zawody zatwierdzone przez Międzynarodowy Komitet Sterujący Nadziei Olimpijskich” mogą być nazywane „Zawodami Nadziei Olimpijskich”;
  2. Zawody mają charakter „open”, zatem mogą być zapraszani zawodnicy z krajów spoza Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Słowacji, Węgier i Polski);
  3. Związki sportowe organizujące Zawody mają obowiązek:
  • ustalić program i regulamin Zawodów oraz określić inne szczegóły, w tym wiek zawodników, a następnie dostarczyć te informacje wszystkim uczestniczącym organizacjom sportowym;
  • wysłać zaproszenia na Zawody wraz z powyższymi informacjami co najmniej na 2 miesiące przed Zawodami wraz z  danymi osoby odpowiedzialnej za ich organizację (telefon, fax, e-mail, adres);
  • pokryć koszty organizacyjne zawodów,
  • zapewnić możliwość zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom Zawodów w cenie nie wyższej niż 35 Euro dziennie na osobę (w uzasadnionych przypadkach i za zgoda uczestników, koszt ten może wynieść do 40 Euro dziennie);
  1. Każdy zagraniczny uczestnik Zawodów pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia,  transportu i ubezpieczenia;
  2. Na prośbę przyjeżdżających, gospodarz zapewnia transport ze stolicy państwa do miejsca organizacji zawodów (wszelkie związane z tym koszty pokrywają przyjeżdżający);
  3. O wycofaniu się zgłoszonej wcześniej ekipy z zawodów należy poinformować organizatora przynajmniej 2 tygodnie przed imprezą;
  4. Organizator może w trakcie trwania zawodów zwołać konferencję dla trenerów i ekspertów;
  5. Koordynator krajowy powinien być niezwłocznie informowany o wszystkich zmianach daty lub miejsca organizacji Zawodów.

  Wykaz zawodów sportowych, organizowanych w ramach Turnieju Nadziei Olimpijskich:

  1. Lekka atletyka
  2. Baseball
  3. Koszykówka chłopców
  4. Koszykówka dziewcząt
  5. Biathlon
  6. Kajakarstwo - flatwather
  7. Kajakarstwo - slalom
  8. Nurkowanie
  9. Szermierka
  10. Gimnastyka artystyczna
  11. Gimnastyka rytmiczna
  12. Piłka ręczna chłopców
  13. Piłka ręczna dziewcząt
  14. Hokej na trawie chłopców
  15. Hokej na trawie dziewcząt
  16. Judo
  17. Pięciobój Nowoczesny
  18. Wioślarstwo
  19. Strzelectwo
  20. Pływanie
  21. Trampolina
  22. Triatlon
  23. Piłka siatkowa chłopców
  24. Piłka siatkowa dziewcząt
  25. Piłka wodna chłopców
  26. Piłka wodna dziewcząt
  27. Podnoszenie ciężarów
  28. Zapasy - styl wolny chłopców i dziewcząt
  29. Zapasy - styl grecko – rzymski
  30. Curling
  31. Badminton
  32. Boks
  33. Softball
  34. Pływanie synchroniczne
  35. Narciarstwo alpejskie
  36. Kombinacja norweska
  37. Hokej
  38. Taekwondo
  39. Kolarstwo górskie
  40. Kolarstwo szosowe
  41. Kolarstwo torowe
  42. Żeglarstwo

   

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM