Spotkania ministrów

Ministrowie państw członkowskich UE właściwi do spraw sportu spotykają się dwa razy w roku podczas posiedzeń Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu oraz raz do roku w trakcie nieformalnych spotkań.

W trakcie posiedzeń Rady przyjmowane są dokumenty, najczęściej w formie konkluzji, a także odbywają się debaty dotyczące kluczowych wyzwań, wspólnych dla państw członkowskich. Podobne dyskusje mają miejsce podczas nieformalnych spotkań ministrów. Stanowiska przedstawiane przez poszczególne delegacje mają wpływ na tworzone w ramach UE konkluzje, rekomendacje, badania i analizy oraz wytyczane kierunki koordynacji polityki sportowej.


 

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM