• Analiza działalności polskich związków sportowych w sportach olimpijskich
  Fundacja IDEA Rozwoju, 2016 r.
  Pełna wersja / Streszczenie


  Kariera dwutorowa sportowców w Polsce: Diagnoza sytuacji.
  DELab Uniwersytet Warszawski, 2015 r.
  Pełna wersja / Streszczenie


  Optymalizacja pozycji na rowerze i jej wpływ na zdolność wysiłkową.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
  Streszczenie


  Opracowanie metody parametrycznej oceny wybranych elementów techniki ruchu w pływaniu.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
  Pełna wersja


  Nowe wskaźniki służące do wykrywania objawów przeciążenia wysiłkiem fizycznym u sportowców.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
  Streszczenie


  Metody detekcji stresu startowego u zawodników łucznictwa i strzelectwa sportowego przy użyciu wskaźników hormonalnych, psychologicznych i fizjologicznego drżenia mięśniowego oraz wpływ natężenia stresu na osiągane wyniki.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
  Streszczenie


  Genetyczne uwarunkowania postępów treningowych.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
  Streszczenie


  Całkowita masa hemoglobiny w ocenie wpływu wysiłków o charakterze wytrzymałościowym na objętość krwi i osocza oraz częstość występowania rzekomej  „anemii sportowej” u sportowców dyscyplin o charakterze wytrzymałościowym.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
  Streszczenie


  Wpływ pobytu w warunkach sztucznej hipoksji na wydolność fizyczną wysokiej klasy sportowców.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2014 r.
  streszczenie wyników projektu


  Ustalenie nowych wskaźników monitoringu obciążeń treningowych w różnych grupach wiekowych zawodników trenujących tenis.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2014 r.
  Streszczenie rezultatów projektu


  Optymalizacja szkolenia sportowego w żeglarstwie regatowym - biocybernetyczna i psychospołeczna analiza czynników warunkujących osiągnięcie mistrzostwa sportowego i ochronę zdrowia zawodników.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2014 r.
  Streszczenie


  Opracowanie parametrycznej oceny techniki ruchu w narciarstwie biegowym.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2014 r.
  Streszczenie wykonania i osiągniętych rezultatów projektu


  Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2014 r.
  Streszczenie projektu badawczego

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM