Departament Sportu dla Wszystkich

Drukuj
1 2 3

Dyrektor Dariusz Buza
e-mail: ds@msport.gov.pl
tel.: (22) 2443 103
fax: (22) 2443 200

 

DEPARTAMENT SPORTU DLA WSZYSTKICH odpowiada za całość spraw dotyczących upowszechniania sportu i promowania aktywności fizycznej.

Do zakresu działania departamentu należą w szczególności następujące zadania:

 1. tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej w celu poprawy aktywności i sprawności fizycznej społeczeństwa;
 2. upowszechnianie i promowanie rozwoju sportu dla wszystkich poprzez:
  • upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
  • upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych,
  • upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych;
 3. wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w oparciu o bazę sportową obiektów Orlik;
 4. inicjowanie i prowadzenie kampanii na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa;
 5. realizowanie zadań Departamentu we współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem:
  • promocji społecznych wartości sportu poprzez wdrażanie programów oraz wspieranie inicjatyw o charakterze prozdrowotnym i integracyjnym,
  • wspierania działań promujących edukacyjną rolę sportu,
  • wspierania inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,
  • wdrażania europejskich wytycznych w zakresie aktywności fizycznej,
  • inicjowania badań poziomu aktywności fizycznej obywateli,
  • rozwijania i promowania wolontariatu sportowego oraz aktywnej postawy obywatelskiej poprzez sport,
  • wspieranie działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju kapitału ludzkiego w sporcie.

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM