• Społeczna Rada Sportu dynamicznie współpracuje i doradza Ministrowi Sportu i Turystyki

  Czytaj całość
 • Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.

  Czytaj całość
 • źródło: KPRM

  Od dziś kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu "KLUB"!

  Czytaj całość
 • Zainteresowani dowiedzieli się jak skutecznie ubiegać się o środki UE

  Czytaj całość
 • fot. Jessica Sperer

  Spotkanie z Hansem-Georgem Engelke, sekretarzem stanu odpowiedzialnym za sport w Niemczech

  Czytaj całość
 • Ustawa o sporcie

  Ustawa o sporcie zawiera regulacje prawne sportu dostosowane do standardów europejskich. Celem ustawy o sporcie jest ograniczenie prawnej reglamentacji sportu – deregulacja. Zastępuje się jednym aktem prawnym obecnie obowiązujące ustawy: o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym.
  Ustawa ma również na celu umocnienie pozycji klubów sportowych. Kluby powinny mieć charakter korporacyjny i działać jako osoba prawna. Zostają zniesione bariery prawne w finansowaniu sportu przez organy władzy publicznej, a zwłaszcza przez jednostki samorządu terytorialnego.
  Ustawa umacnia centralną pozycję narodowych federacji sportowych zgodnie z zasadą – jedna federacja w jednym sporcie. Związki muszą jednak działać zgodnie z prawem oraz w sposób demokratyczny i transparentny. Ustawa określa minimalne wymogi ustrojowe funkcjonowania polskich związków sportowych.
  Polskie związki sportowe mają 2 lata od dnia wejścia w życie przepisów na dostosowanie swojej działalności, a w szczególności statuty oraz regulaminy do wymagań nowej ustawy.
  Ustawa wprowadza także odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko zasadom rywalizacji sportowej. Mają one zapewnić prawidłowy przebieg rywalizacji sportowej, a w szczególności przestrzeganie zasad fair play. W przypadku przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za nieuczciwe zachowanie mające wpływ na wynik sportowy będą groziły kary pozbawienia wolności do 8 lub 10 lat. Penalizowane będą także najbardziej szkodliwe zachowania dopingowe. Podanie substancji zabronionej lub stosowanie metody zabronionej osobie małoletniej lub zawodnikowi bez jego wiedzy będzie podlegało karze grzywny albo pozbawienia wolności do lat 2. 
  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM