• Dla trenerów

  Informacja dla Polskich Związków Sportowych o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. 

  W związku z wejściem w życie z dniem 12 października 2012 r. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126), Departament Sportu Wyczynowego w celu uporządkowania procedur związanych z przyjmowaniem wniosków w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom/instruktorom na podstawie w/w rozporządzenia informuje, co następuje. 

  Czytaj całość
 • Dla zawodników

  Informacja dla Polskich Związków Sportowych o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych zawodnikom za wybitne osiągnięcia sportowe.

  W związku z wejściem w życie z dniem 8 października 2012 r. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1107), Departament Sportu Wyczynowego w celu uporządkowania procedur związanych z przyjmowaniem wniosków w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych zawodnikom na podstawie w/w rozporządzenia informuje, co następuje.

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM