• Rada Sportu Osób Niepełnosprawnych została powołana Decyzją Nr 2 Ministra Sportu z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, zmienionej Decyzją Nr 3 Ministra Sportu z dnia 4 kwietnia 2006 r.

  Powyższe decyzje straciły moc w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania i trybu działania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, zmienionego:

  1) zarządzeniem Nr 9 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2010 r.,
  2) zarządzeniem Nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 kwietnia 2012 r.,
  3) zarządzeniem Nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 sierpnia 2012 r.,
  4) zarządzeniem Nr 19 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lipca 2013 r.,
  5) zarządzeniem Nr 11 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2016 r.

  Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu. Do głównych zadań Rady należy:

  • opracowywanie propozycji kierunków rozwoju sportu osób niepełnosprawnych;
  • inicjowanie działań, wspieranie i promowanie nowych propozycji zadań w sporcie osób niepełnosprawnych;
  • przekazywanie kierownictwu Ministerstwa własnych opracowań i opinii oraz wniosków w sprawach związanych ze sportem osób niepełnosprawnych.

  W pracach Rady aktualnie bierze udział 15 członków powołanych przez Ministra Sportu i Turystyki oraz zaproszeni specjaliści.

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, w skład organu wchodzą:

  1. Jacek Falfus, Poseł RP – Przewodniczący Rady,
  2. Bogusława Orzechowska, Senator RP – Wiceprzewodnicząca Rady,
  3. Robert Kwiatkowski – Prezes Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  4. Robert Szaj – Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Paraolimpijskiej,
  5. Łukasz Szeliga – Prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego,
  6. Joanna Styczeń-Lasocka – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska,
  7. Stanisław Handerek – Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY,
  8. Dariusz Mosakowski – Wiceprezes Związku Stowarzyszeń Sportowych SPRAWNI-RAZEM,
  9. Józefa Spychała – Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS,
  10. Rafał Skrzypczyk – Wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
  11. Wojciech Stempurski – Wiceprezes Polskiego Związku Sportu Niesłyszących,
  12. Piotr Łożyński – Prezes Związku Kultury Fizycznej „Olimp”,
  13. Monika Maniak-Iwaniszewska – Polski Komitet Paraolimpijski,
  14. Natalia Partyka – zawodniczka,
  15. Joanna Sobiecka – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
    w Krakowie,

  W dniu 15 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych w nowym składzie.

  W ramach spotkania Minister Sportu i Turystyki wręczył akty powołania nowym członkom Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych.

  Ponadto, przedstawiciele Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Departamentów Sportu Wyczynowego i Sportu dla Wszystkich MSiT, przedstawili uczestnikom posiedzenia informacje na temat stanu przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro oraz tegorocznej edycji Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych.

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM