Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach dokumentu rządowego pn. Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2016 realizuje zadania określone w VI Obszarze: Równe traktowanie w dostępie do dóbr i usług, w tym cele główne i szczegółowe m.in. takie jak:

 • 7.1 Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w sporcie,
 • 7.2 Poprawa statusu sportów z udziałem osób z niepełnosprawnością,
 • 7.3 Zwiększenie udziału osób starszych w aktywnościach sportowych.

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2016 przygotowany zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (DZ. U. 2010, Nr 254, poz. 1700 z późn. zm.) w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania przyjęty został przez Rząd RP w dniu 10 grudnia 2013 r.

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM