Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza wsparciem na poziomie krajowym i regionalnym – dostępnym w ramach programów operacyjnych – przedsiębiorcy i inne podmioty mogą korzystać z programów ramowych Unii Europejskiej. Programy ramowe zarządzane są bezpośrednio przez Komisję Europejską za pośrednictwem wybranej agencji wykonawczej (np. EFI – Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub innych w zależności od programu).

Programy ramowe nie mają alokacji krajowych czy regionalnych, co oznacza, że to starając się o wsparcie konkuruje się na poziomie całej Unii Europejskiej. Jednocześnie, instrumenty finansowe dostępne w ramach tych programów są obsługiwane przez narodowych pośredników finansowych (np. banki).

Dwa kluczowe programy ramowe w perspektywie finansowej 2014-2020, oferujące finansowanie dla przedsiębiorców to:

COSME - Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP

Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badan naukowych i innowacji

Ponadto warto zwrócić uwagę na następujące programy ramowe UE:

Zachęcamy do zapoznania się z:

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM