Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej

Celem Programu jest w pierwszym rzędzie szeroko rozumiana poprawa stanu tej infrastruktury sportowej, której znaczenie wykracza poza wąski kontekst terytorialny miejsca, w którym jest ona zlokalizowana. Dotyczy to przy tym nie tyle samej infrastruktury, ile funkcji, jakie ta infrastruktura ma pełnić. Stąd też kluczowym punktem odniesienia w tej kwestii staje się użytkownik, zarówno ten masowy, użytkujący obiekt w ramach aktywnej formy spędzania czasu wolnego, stanowiącej jednocześnie ważny element profilaktyki zdrowotnej, jak również sportowiec wyczynowy, którego podstawowym celem jest współzawodnictwo sportowe i maksymalizacja osiągnięć w tym zakresie.

Program jest ukierunkowany w szczególności na realizację poniższych zadań (tzw. zadań o charakterze priorytetowym dla Ministra Sportu i Turystyki):

 1. Budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych celem poprawy bazy treningowej klubów sportowych
 2. Budowa krytych lodowisk
 3. Budowa krytych pływalni na obszarach pozbawionych tego typu obiektów
 4. Budowa boisk do gier wielkich o wymiarach min. ok. 90x60m
 5. Budowa i modernizacja infrastruktury klubów kolarskich, zapaśniczych wioślarskich i kajakowych

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM