Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Budżetu programu to 80 mln euro. Struktura programu Horyzont 2020 została oparta na trzech priorytetach:

 1. Doskonała baza naukowa;
 2. Wiodąca pozycja w przemyśle;
 3. Wyzwania społeczne.

 

Szczegółowe informacje nt programu Horyzont 2020 są dostępne:

 

Informacji w kraju nt programu COSME udzielają następujące punkty kontaktowe:

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi dotacjami.

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM