Program COSME

4 kierunki działań COSME to:

 1. Poprawa dostępu MŚP do finansowania (60% budżetu COSME);
 2. Poprawa dostępu do rynków, m.in.  dzięki usługom Enterprise Europe Network;
 3. Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, m.in. przez wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki;
 4. Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości, przez: edukację, szczególne narzędzia dla wybranych grup.

 

Szczegółowe informacje nt programu COSME są dostępne:

Informacji w kraju nt programu COSME udzielają następujące punkty kontaktowe:

Informacje nt. transnarodowych projektów w zakresie współpracy turystycznej:

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM