PPP W TURYSTYCE

Zgodnie z założeniami „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku” partnerstwo publiczno-prywatne jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju turystyki w ciągu najbliższych lat.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest ważne dla rozwoju infrastruktury turystycznej w poszczególnych regionach i może stanowić źródło finansowania i rozwoju potencjału turystycznego gmin, powiatów i województw. Projekty PPP realizowane w obszarze turystyki powinny służyć realizacji zadań publicznych i zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.

Zgodnie z zapisami „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku” Departament Turystyki MSiT pełni funkcję Krajowego Centrum PPP w Turystyce.

Planowane zadania Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarze PPP:

 1. Upowszechnianie informacji na temat warunków – prawnych, instytucjonalnych, finansowych czy zarządczych – tworzenia projektów PPP w turystyce;
 2. Identyfikacja potrzeb dotyczących projektów PPP w turystyce (np. potrzeby samorządu terytorialnego)oraz przygotowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki;
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz wymiany informacji i promocji działań PPP w turystyce;
 4. Współpraca międzynarodowa w ramach prac dotyczących turystyki i wymiany dobrych praktyk z obszaru PPP w turystyce;
 5. Udział w pracach Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rzecz PPP.

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM