Turystyka na poziomie regionalnym

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia poniższa tabela.

WOJEWÓDZTWO

CAŁKOWITA ALOKACJA NA RPO

CENY BIEŻĄCE, EURO

Dolnośląskie

2 252 546 589

 

Kujawsko-Pomorskie

1 903 540 287

 

Lubelskie

2 230 958 174

 

Lubuskie

906 929 693

 

Łódzkie

2 256 049 115

 

Małopolskie

2 878 215 972

 

Opolskie

944 967 792

 

Podkarpackie

2 114 243 760

 

Podlaskie

1 213 595 877

 

Pomorskie

1 864 811 698

 

Śląskie

3 476 937 134

 

Świętokrzyskie

1 364 543 593

 

Warmińsko-Mazurskie

1 728 272 095

 

Wielkopolskie

2 450 206 417

 

Zachodniopomorskie

1 601 239 216

 

Razem 15

29 187 057 412

 

Mazowieckie

2 089 840 138

 

Razem 16

31 276 897 550

 

Bliższe informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych programów regionalnych:

www.rpo.dolnyslask.pl

www.mojregion.eu

www.rpo.lubelskie.pl

www.lrpo.lubuskie.pl

www.rpo.lodzkie.pl

www.fundusze20072013.malopolska

www.rpo.mazovia.eu

www.rpo.opolskie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

www.dpr.wrotapomorza.pl

www.rpo.slaskie.pl

www.rpo-swietokrzyskie.pl

www.rpo.warmia.mazury.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pol

www.rpo.wzp.pl

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM