Ministerstwo

Patronaty

 • Zasady przyznawania patronatów oraz uczestnictwa w komitecie honorowym

  Uprzejmie informujemy, że 17 lutego 2015 r. wprowadzony został nowy Regulamin obejmowania patronatem honorowym oraz uczestnictwa w komitecie honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

  Aby wystąpić o patronat honorowy oraz uczestnictwo w komitecie honorowym nalezy:

  1. zapoznać się z Regulaminem obejmowania patronatem honorowym oraz uczestnictwa w komitecie honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
  2. wypełnić wniosek i wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa lub złożyć w kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki lub przesłać w formie elektronicznej w postaci pliku PDF na adres: patronaty@msit.gov.pl.

  Przyznanie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia.

  W przypadku przyznania patronatu, zaleca się ekspozycję logo Ministerstwa Sportu i Turystyki na poniższych polach eksploatacji w proporcji 15% w stosunku do całości czasu lub powierzchni przeznaczanej na informacje o organizatorach lub  sponsorach danego przedsięwzięcia:

  1. Materiały poligraficzne - ekspozycja logo na wszystkich produkowanych materiałach poligraficznych (afisze, plakaty, ulotki, broszury, zaproszenia, bilety, foldery itp).
  2. Internet - ekspozycja logo na stronie wraz z aktywnym linkiem.
  3. Facebook i inne portale społecznościowe - zamieszczenie informacji o MSiT.
  4. W przypadku imprezy plenerowej: ustawienie balonu, bramy, roll up.
  5. Ekspozycja logo na ściankach konferencyjnych, roll up, standy itp.
  6. Ekspozycja bannerów z logo MSiT, naklejek na parkiecie/boisku/ emisja logo na bandach itp. (w przypadku imprezy w obiekcie sportowym).
  7. Informacja o MSiT przez spikera zawodów.
  8. Zamieszczenie logo MSiT w reklamach.
  9. Zamieszczenie nazwy MSiT w spotach radiowych (w przypadku ich emisji).
  10. Zamieszczenie logo i nazwy MSiT w spotach telewizyjnych (w przypadku ich emisji).
  11. Inne aktywności, uzależnione od rodzaju i charakteru imprezy.

  Więcej

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM