Opłaty z tytułu reklam napojów alkoholowych

Drukuj
1 2 3

Informacje dla podmiotów wnoszących opłaty z tytułu reklam napojów alkoholowych na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Opłatę z tytułu reklam napojów alkoholowych, zgodną z deklarcją DRA-1, podmioty wnoszą bezpośrednio na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej – Ministra Sportu i Turystyki, prowadzony przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186


 

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM