organizacjie które zajmują się wolontariatem sportowym

Drukuj
1 2 3

Zapoznaj się z działalnością różnych organizacji, które zajmują się wolontariatem sportowym lub mają z nim do czynienia w większym bądź mniejszym stopniu.

Akademicki Związek Sportowy
http://www.azs.pl/ 

AZS jest studencką organizacją sportu akademickiego o zasięgu ogólnokrajowym, reprezentującą swoich członków w sprawach związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej w środowisku akademickim.  “Zapewniamy stabilny i trwały system logistyki, szkolenia i doskonalenia wolontariuszy, co jest szczególnie istotne przy realizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym.”

Projekt Społeczny 2012
http://www.ps2012.pl

Projekt Społeczny 2012 to inicjatywa pracowników i studentów Instytutu Socjologii UW.  Jego najważniejszym celem jest zmiana myślenia o przedsięwzięciu sportowym, jakim jest Euro 2012. Założenie projektu: należy myśleć o procesie przygotowań do Euro 2012 jako sprawie obywatelskiej i społecznej. Uważamy, że proces przygotowań jest nie tylko szansą dla biznesu i rozrywki, ale także szansą dla innowacji społecznych, które zamierzamy stymulować i wspierać."

Fundacja Volunteers for Sport
http://www.v4sport.eu

Fundacja „Wolontariat dla sportu" powstała w grudniu 2009 roku. Jej głównym celem jest działanie na rzecz powstania i rozwoju stałych struktur wolontariatu sportowego.  Aby ułatwić rekrutację w ramach wolontariatu sportowego, fundacja wypracuje narzędzia ułatwiające komunikację pomiędzy organizacjami a osobami zainteresowanymi ich wspieraniem. Europejski Portal Wolontariatu Sportowego,  www.v4sport.eu,  jest międzynarodową platformą internetową stanowiącą profesjonalną bazę kontaktową umożliwiającą także wymianę doświadczeń i informacji.

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM