• organizacjie które zajmują się wolontariatem sportowym

  Zapoznaj się z działalnością różnych organizacji, które zajmują się wolontariatem sportowym lub mają z nim do czynienia w większym bądź mniejszym stopniu.

  Akademicki Związek Sportowy
  http://www.azs.pl/ 

  AZS jest studencką organizacją sportu akademickiego o zasięgu ogólnokrajowym, reprezentującą swoich członków w sprawach związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej w środowisku akademickim.  “Zapewniamy stabilny i trwały system logistyki, szkolenia i doskonalenia wolontariuszy, co jest szczególnie istotne przy realizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym.”

  Projekt Społeczny 2012
  http://www.ps2012.pl

  Projekt Społeczny 2012 to inicjatywa pracowników i studentów Instytutu Socjologii UW.  Jego najważniejszym celem jest zmiana myślenia o przedsięwzięciu sportowym, jakim jest Euro 2012. Założenie projektu: należy myśleć o procesie przygotowań do Euro 2012 jako sprawie obywatelskiej i społecznej. Uważamy, że proces przygotowań jest nie tylko szansą dla biznesu i rozrywki, ale także szansą dla innowacji społecznych, które zamierzamy stymulować i wspierać."

  Fundacja Volunteers for Sport
  http://www.v4sport.eu

  Fundacja „Wolontariat dla sportu" powstała w grudniu 2009 roku. Jej głównym celem jest działanie na rzecz powstania i rozwoju stałych struktur wolontariatu sportowego.  Aby ułatwić rekrutację w ramach wolontariatu sportowego, fundacja wypracuje narzędzia ułatwiające komunikację pomiędzy organizacjami a osobami zainteresowanymi ich wspieraniem. Europejski Portal Wolontariatu Sportowego,  www.v4sport.eu,  jest międzynarodową platformą internetową stanowiącą profesjonalną bazę kontaktową umożliwiającą także wymianę doświadczeń i informacji.

  Więcej

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM