Dyrektor
z-ca Dyrektora Remigiusz Ludwig
e-mail: dis@msport.gov.pl
tel. (22) 2443 137
fax (22) 2443 237


Planowanie inwestycji strategicznych
tel. (22) 2443 279

Wydział inwestycji strategicznych
tel. (22) 2443 234, 2443 290

Wydział inwestycji regionalnych (program terenowy, remontowy, szkolny i lekkoatletyczny)
woj. łódzkie, śląskie, warmińsko-mazurskie
tel. (22) 2447 306
woj. lubelskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
tel. (22) 2443 239
woj. małopolskie, podkarpackie
tel. (22) 2447 314
woj. dolnośląskie, opolskie, podlaskie
tel. (22) 2443 238
woj. mazowieckie, pomorskie
tel. (22) 2447 310
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (22) 2443 287
woj. lubuskie, zachodniopomorskie
tel. (22) 2447 331
 

Ocena techniczna inwestycji
woj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, 
tel. (22) 2447 311
woj. łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie
tel. (22) 2447 312
woj. dolnośląskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie
tel. (22) 2443 234
woj. kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, pomorskie, śląskie
tel. (22) 2443 236

 

Polecamy również:

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM