Ogłoszone konkursy na 2014 rok

 • Informacja o zwiększeniu środków w konkursie związanym ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata 2014. Na realizację ww. zadania DSW przeznaczył kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w wysokości: 81 150 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  Czytaj całość
 • Konkurs wniosków na dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2014 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (link)

   

  Czytaj całość
 • Konkurs wniosków na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo oraz przygotowaniem i udziałem zawodników kadry narodowej w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców w sportach umysłowych w roku 2014.

  Czytaj całość
 • Uprzejmie informujemy, iż zawiesza się nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie  w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z udziałem reprezentacji Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata do odwołania.

  Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone po 21 marca 2014 r. nie podlegają rozpatrzeniu ze względu na brak środków. 

  Czytaj całość
 • Konkurs wniosków na prowadzenie działalności kontrolnej sportu młodzieżowego w 2014 r. (LINK)

  Czytaj całość
 • Departament Sportu Wyczynowego MSiT informuje, że została zwiększona kwota w konkursie wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację ww. zadania Departament Sportu Wyczynowego w 2014 r. przeznaczył kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w wysokości: 14 300 000,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta tysięcy złotych).

  Czytaj całość
 • Uprzejmie informujemy, iż zawiesza się konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.

  Czytaj całość
 • Konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2014 roku. (link)

  Czytaj całość
 • Konkurs wniosków na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z udziałem reprezentacji Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata. (link)

   

  Czytaj całość
 • Konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. (link)
  Czytaj całość
 • Konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. (link)

  Czytaj całość
 • Konkurs wniosków na prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego w 2014 r (link)

  Czytaj całość
 • Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży, realizowane w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2014 (link)

   

  Czytaj całość
 • Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo (link)

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM