Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Minister Sportu i Turystyki jest dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które przeznaczane są między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. poz. 2252).

Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych uzyskać można w ramach  ogłoszonych przez Ministra programów:

 1. program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu;
 2. program modernizacji infrastruktury sportowej;
 3. program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej;
 4. program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej;
 5. program rozwoju infrastruktury ponadlokalnej (w miejsce programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej)

Składanie wniosków

Informujemy, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki wnioski o dofinansowanie zadania składane są za pośrednictwem systemu elektronicznego.
Wniosek należy wypełnić zgodnie z formularzem zamieszczonym w systemie AMODIT (formularz wniosku). Wypełniony formularz wniosku należy przesłać drogą elektroniczną (data nie może wykraczać poza termin składania wniosku). Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

Polecamy również:

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM