Polskie związki sportowe i organizacje pozarządowe

 • Informacja dla zarządów fundacji, dla których ministrem właściwym jest Minister Sportu i Turystyki odnośnie obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, a także zgłoszania przez administratora danych zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

  Czytaj całość
 • Przypominamy o obowiązku sprawozdawczym z działalności fundacji w stosunku do ministra właściwego – Ministra Sportu i Turystyki.

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM