Aktualizacja systemu Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

Szanowni Państwo,

System informatyczny obsługujący:

- Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,

- Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek,

- Centralny Wykaz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek,

- Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich

został zaktualizowany. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż system pozostaje w fazie testowej. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w danych podmiotów zarejestrowanych w ww. wykazach, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: turystyka@msport.gov.pl lub pod numerem telefonu (22) 2443172.

Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce