Aktualizacja systemu Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

Szanowni Państwo,

System informatyczny obsługujący:

- Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,

- Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich,

- Centralny Wykaz Przewodników Górskich,

- Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich

został zaktualizowany. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż system pozostaje w fazie testowej. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w danych podmiotów zarejestrowanych w ww. wykazach, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: turystyka@msport.gov.pl lub pod numerem telefonu (22) 2443172.

Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

Serwisy Informacyjne Turystyki, prowadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dostępne są pod adresem www.turystyka.gov.pl Umożliwiają publiczny dostęp do następujących rejestrów:

·  Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT),

·  Centralny Wykaz Przewodników Górskich (CWPG),

·  Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (CWOS),

·  Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich (CWOH).

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - STADION NARODOWY W WARSZAWIE
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM