Organizacje non profit, bez względu na to czym się zajmują i w jakim obszarze działają, opierają się przede wszystkim na kapitale ludzkim.
To ludzie, którzy dla nich pracują stanowią ich największą siłę oraz moc sprawczą. Zarówno opłacani pracownicy, jak i wolontariusze, są najważniejszym elementem całej układanki. Ich zaangażowanie, motywacja oraz potrzeba samorealizacji ma ogromny wpływ na sukces wszelkich podejmowanych przez organizacje przedsięwzięć.
Dlatego też wypracowanie zasad efektywnej, przyjaznej i profesjonalnej współpracy z wolontariuszami oraz wprowadzenie ich w życie jest tak istotne.


Poniżej prezentujemy pięć najważniejszych etapów współpracy z wolontariuszem:

 • Dobrze przemyślany i skonstruowany plan pozwoli nam zobaczyć pracę z wolontariuszem jako cykl, wymagający od organizacji konkretnych działań na każdym z poszczególnych etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie do pracy z wolontariuszem.
  Pytanie, które na samym początku powinna zadać sobie organizacja, dotyczy jej potrzeb i zasobów. Myśl o zaangażowaniu wolontariusza, tak jak i pomysł zatrudnienia nowego pracownika, jest impulsem do przyjrzenia się naszej organizacji, niejako od zewnątrz.

  Czytaj całość
 • W tym momencie możemy przystąpić do poszukiwania wolontariuszy. Wiemy już, kogo potrzebujemy, więc odpowiednio do profilu tej osoby powinniśmy dobrać metody promocji. Osoby starsze spotkamy m.in. na uniwersytetach trzeciego wieku lub w klubach seniora, a młodzież łatwiej trafi na nas w Internecie, w szkole lub na uczelni. Bardzo pomocne może okazać się nawiązanie współpracy z Centrami Wolontariatu lub z organizacjami pozarządowymi, działającymi w naszych okolicach.

  Czytaj całość
 • Jeżeli jasno określiliśmy już profil poszukiwanego wolontariusza, możemy przystąpić do procesu rekrutacji. Wśród zgłoszonych osób, wybieramy te, które mają szansę najlepiej odpowiedzieć na nasze potrzeby.

  Czytaj całość
 • Jesteśmy na etapie, kiedy mamy już zaangażowaną osobę, więc mogłoby się wydawać, że jako organizacja wykonaliśmy już nasze zadanie. Warto jednak pamiętać, że to ile czasu wolontariusz będzie chciał z nami współpracować, zależy w dużej mierze od nas.

  Czytaj całość
 • W momencie gdy nasza współpraca dobiega końca, nachodzi czas ogólnego podsumowania, podziękowania oraz wydania zaświadczeń i referencji. Mimo że po zorganizowaniu dużego wydarzenia sportowego może to być okres bardzo intensywny, kiedy wszystko trzeba posprzątać i rozliczyć, postarajmy się pożegnać w taki sposób, by obie strony były otwarte na przyszłą współpracę.

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM