Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Drukuj
1 2 3

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Bratysławie założoną przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) tj. Czech, Węgier, Słowacji i Polski w 2000 roku.

Celem funduszu jest inspirowanie i promowanie rozwoju współpracy między obywatelami i instytucjami w regionie, jak również między członkami V4 i innymi krajami, zwłaszcza z regionu Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

Fundusz realizuje swoje programy udzielając pomocy w formie grantów, stypendiów, a także wpierając wymianę obywateli.

Dotacje udzielane są na projekty z dziedziny kultury, nauki, turystyki oraz innych obszarów  określonych w zaproszeniach do składania wniosków publikowanych na stronie internetowej Funduszu.

O wsparcie ubiegać się mogą osoby fizyczne lub prawne, z wyjątkiem organizacji i instytucji administracji centralnej. Preferowane są projekty realizowane przez organizacje non-profit oraz instytucje publiczne (np. szkoły i uniwersytety, instytuty badawcze).

Budżet funduszu składa się z równych składek rządów V4, jak również wsparcia rządów i organizacji z Kanady, Niemiec, Holandii, Korei Południowej, Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.

Szczegółowe informacje na temat programów dofinansowywanych z Funduszu znajdują się na stronie internetowej Funduszu pod adresem visegradfund.org

 • informacja o Europejskim Tygodniu Sportu
 • Erasmus+ przewodnik po programie
 • Erasmus+ wnioski 2017

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM