Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Drukuj
1 2 3

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje możliwość dofinansowania spotkań młodzieży o charakterze sportowym.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w roku 1991 przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Warunkiem przyznawania dotacji jest rzeczywiste spotkanie, tzn. młodzież z obu krajów musi wspólnie brać udział w realizacji całości programu.

Oto przykłady takich programów:

 • spotkania młodzieży z Polski i Niemiec
 • spotkania polsko-niemieckie z młodzieżą z kraju trzeciego
 • praktyki i hospitacje
 • kursy kształceniowe dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
 • podróże do miejsc pamięci
 • publikacje, media

PNWM nie finansuje podmiotów (np. stowarzyszeń, szkół, gmin, osób prywatnych, zakładów), lecz ich projekty. Dotowane mogą być projekty, na które polski i niemiecki partner złożą wspólnie wniosek. Są to projekty, które prowadzą do spotkań lub są ich wynikiem jak np. różnego rodzaju publikacje, wystawy lub szkolenia dla opiekunów/multiplikatorów prowadzących polsko-niemiecką wymianę młodzieży.

PNWM jako organizacja dwunarodowa posiada dwa równorzędne biura: jedno w Warszawie i drugie w Poczdamie, ale nie znaczy to, że każde z nich opowiada za jeden kraj. Każde z nich odpowiada zgodnie z merytorycznym podziałem obowiązków za obydwa kraje. Spotkania młodzieży o charakterze sportowym leżą w kompetencji biura w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: www.pnwm.org

 

 • informacja o Europejskim Tygodniu Sportu
 • Erasmus+ przewodnik po programie
 • Erasmus+ wnioski 2017

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM