• Raport dotyczący wybranych przejawów dyskryminacji (rasizm, antysemityzm, ksenofobia i homofobia) w polskim sporcie ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kibiców sportowych
  Fundacja Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, 2014 r.
  dr Renata Włoch
  pełna wersja / prezentacja


  Bariery równouprawnienia płci w sporcie
  Fundacja Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, 2014 r.
  dr Renata Włoch
  pełna wersja / streszczenie


  Korupcja w środowisku sportowym, przegląd literatury przedmiotu, badań empirycznych oraz dokumentów
  Fundacja Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, 2014 r.
  dr Renata Włoch 
  pełna wersja / streszczenie


  Naruszenia nietykalności cielesnej i psychicznej, których ofiarami są zawodnicy - przegląd literatury przedmiotu, badań empirycznych i regulacji związków sportowych
  Fundacja Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, 2014 r.
  dr Renata Włoch 
  pełna wersja / streszczenie


   

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM