Infrastruktura sportowa

Diagnoza społeczna zapotrzebowania na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną
Gfk Polonia, 2016 r.
Raport analityczny / Infografika /  Streszczenie / Desk research Sport dla wszystkich w przestrzeni miasta


Infrastruktura klubów wioślarskich w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej.
Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Warszawa, październik 2016 r.
Pełna wersja


Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej.
Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Warszawa, styczeń 2016 r.
Pełna wersja


Analiza funkcjonalno – użytkowa małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”.
Pełna wersja


Pływalnie kryte w Polsce - inwentaryzacja bazy sportowej
Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Warszawa, kwiecień 2015 r.
Pełna wersja


Utrzymanie i wykorzystanie hal widowiskowo-sportowych - Informacja o wynikach kontroli
Opracowanie: Najwyższa Izba Kontroli – delegatura w Katowicach
kwiecień 2015 r.
Pełna wersja


Braki w infrastrukturze - sale gimnastyczne. Zestawienie gmin, na terenie których nie znajduje się przynajmniej jedna pełnowymiarowa sala gimnastyczna/hala sportowa
Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Warszawa, kwiecień 2015 r.
Pełna wersja


Podsumowanie efektów Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych w latach 2013-14
Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Warszawa, marzec 2015 r.
Pełna wersja


Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat realizacji programów „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” w latach 2008 – 2012
Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Warszawa, luty 2015 r.
Pełna wersja


 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM