• Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce
  Hygeia Public Health 2015 r.
  Barbara Woynarowska, Joanna Mazur, Anna Oblacińska
  pełna wersja


  Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lataktualne wskaźniki, tendencje ich zmian oraz wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania
  Instytut Matki i Dziecka, 2013 r.
  dr hab. n. o zdr. Joanna Mazur
  Raport końcowy – badanie ilościoweWyniki badań jakościowych


  Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC (Health Behaviours in School-aged Children) 2014
  Instytut Matki i Dziecka, red. Joanna Mazur, 2015 r.
  pełna wersja / więcej o badaniu


  Wyniki badań HBSC (Health Behaviours in School-aged Children) 2010. Raport Techniczny 
  Instytutu Matki i Dziecka, red. Joanna Mazur i Agnieszka Małkowskiej-Szkutnik, 2011 r.
  pełna wersja / więcej o badaniu 


  Social determinants of health and well-being among young people
  Health behaviour in school-aged children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 Survey,
  Wolrd Health Organization(WHO), Regional Office for Europe 
  wersja angielska - link do strony zewnętrznej


  Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. prozdrowotnej aktywności fizycznej, 2010
  Raport i rekomendacje – pełna wersja (wersja angielska)
  Rekomendacje dla dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat – ulotka (wersja angielska)


  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM