Sport

Ministerstwo

Publikacja "Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku"

Drukuj
1 2 3

Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki Instytut Turystyki opracował  publikację pt. ”Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku"

 

W 2012 roku uczestnictwo Polaków w podróżach turystycznych wzrosło o osiem punktów procentowych. W kraju lub za granicę wyjechało 51% mieszkańców Polski. Na znacznie wyższy wskaźnik uczestnictwa w wyjazdach turystycznych ogółem złożył się sześciopunktowy  wzrost uczestnictwa w krajowych wyjazdach długookresowych i dziewięciopunktowy − w krajowych wyjazdach krótkookresowych, przy jednocześnie trzypunktowym wzroście uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych.