Sport

Pierwsze posiedzenie Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Zimowych

Drukuj
1 2 3

W dniu 27 stycznia br. pod przewodnictwem Jana Widery Podsekretarza Stanu w MSiT odbyło się posiedzenie Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Zimowych. Sztab jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki o charakterze opiniodawczo-doradczym. W jego skład wchodzą przedstawiciele resortu sportu i turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Społecznej Rady Sportu, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej oraz Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Współpracuje ponadto z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Celem współpracy Stron w ramach Sztabu jest m.in.:

 • współdziałanie na rzecz opracowania ramowej strategii rozwoju zimowych sportów olimpijskich i paraolimpijskich w Polsce,
 • wymiana informacji i wspólna promocja procesu przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich oraz Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i Paraolimpijskiej PyeongChang 2018,
 • wzmocnienie współpracy na rzecz wsparcia działań polskich związków sportowych uczestniczących w przygotowaniach olimpijskich i paraolimpijskich,
 • współdziałanie na rzecz przyjęcia krajowych kryteriów powoływania reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie.

Tematami wiodącymi podczas piątkowych obrad było omówienie harmonogramu działań Sztabu do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich i XII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich oraz projektu krajowych kryteriów kwalifikacyjnych do ZIO PyeongChang 2018 zaproponowanych przez polskie związki sportowe.

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM