Sport

Minister Sportu i Turystyki apeluje o bezpieczeństwo nad wodą

Drukuj
1 2 3

- Morza, jeziora i rzeki to doskonałe miejsca do uprawiania różnych sportów i aktywnego wypoczynku, do czego ja sam wszystkich gorąco zachęcam. Musimy jednak pamiętać, że woda to żywioł i nawet ta z pozoru spokojna może być przyczyną wielu tragedii. Już w tym roku tyko w maju i czerwcu utonęło 121 osób. Rok temu było to, według danych Komendy Głównej Policji, prawie 450 osób, podobnie jak w roku 2012. To zastraszające liczby, których nie wolno nam lekceważyć.

Tymi słowami Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki zainaugurował trzecią edycję akcji „Bezpieczna Woda”.  Akcja ta jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Celem akcji „Bezpieczna Woda” jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje akcję „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

W założeniach akcja „Bezpieczna Woda” powinna wpłynąć na poprawę stanu wiedzy dzieci
i młodzieży na temat podstawowych zasad uprawiania rekreacji wodnej i ograniczyć liczbę nieszczęśliwych wypadków. - Pośrednio akcja oddziałuje na jakość usług turystyczno-rekreacyjnych na obszarach wodnych, poprzez podniesienie świadomości i zmotywowanie organizatorów kąpielisk do większej dbałości o bezpieczeństwo swoich klientów – dodała mł. insp. Anna Kuźnia z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

- Dodatkowo, by wzmocnić przekaz i nauczyć dzieci bezpiecznego zachowania w wodzie i nad wodą, włączyliśmy ten aspekt w nasz program powszechnej nauki pływania – Umiem Pływać. Uczestnicy projektu zapoznają się z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w jej pobliżu. W trakcie zajęć przekazywane są  informacje dotyczące bezpiecznego  zachowania, prowadzone są także pokazy udzielania pierwszej pomocy – dodał Paweł Słomiński, trener pływania.

O swoich wrażeniach z początków nauki pływania opowiadali również wielokrotni medaliści w pływaniu Paulina Sikora oraz Maciej Certa, przestrzegając jednocześnie przed brawurą i lekceważeniem wody.

Statystyka utonięć w Polsce na podstawie danych Komendy Głównej Policji

 • 2014 r. od maja do czerwca utonęło już 121 osób
 • 2013 r. - 439 osób
 • 2012 r. - 449 osób
 • 2011 r. - 396 osób
 • 2010 r. - 369 osób
 • 2009 r. - 359 osób

Szczegółowe dane dot. utonięć za 2012 r.

W 2012 roku na terenie Polski Policji zgłoszono 509 wypadków tonięcia. W wyniku tych wypadków utonęło 449 osób, w tym 409 na wodach ogólnodostępnych. 91 osób uratowali policjanci.

Wiek ofiar utonięć:

 • do 7 lat - 3
 • 8 - 14 lat - 13
 • 15 -18 lat - 14
 • 19 - 30 lat - 99
 • 31 - 50 lat - 122
 • powyżej 50 lat - 190

Trzeźwość osób, które utonęły (jeżeli ustalono):

 • trzeźwi - 49
 • pod wpływem alkoholu – 165

W pozostałych przypadkach nie ustalono trzeźwości.

Teren wypadku tonięcia:

 • Miasto - 192
 • Wieś - 317
 • Teren nie obsługiwany przez policję wodną - 409
 • Teren obsługiwany przez policję wodną - 100

Liczba osób, które utonęły - ze względu na rodzaj zbiornika wodnego:

 • morze -12
 • rzeka - 128
 • jezioro - 110
 • zalew - 48
 • staw hodowlany - 21
 • staw, sadzawka - 55
 • glinianka - 21
 • basen p. pożarowy - 5
 • basen kąpielowy - 5
 • kanał - 9
 • torfowisko - 0
 • studnia - 7
 • rów melioracyjny i przydrożny - 10

Najczęstsze okoliczności wypadków utonięcia (liczba osób, które utonęły):

 • kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym - 92
 • kąpiel w miejscu zabronionym - 49
 • kąpiel w miejscu wytyczonym, lecz nie strzeżonym - 8
 • kąpiel w miejscu wytyczonym i strzeżonym - 3
 • zabawa nad wodą dzieci bez opieki dorosłych - 4
 • zabawa nad wodą dzieci w towarzystwie dorosłych - 1
 • wywrócenie się jednostki pływającej - 10
 • wypadnięcie za burtę - 10
 • nieostrożność podczas łowienia ryb - 41
 • nieostrożność podczas przebywania nad wodą - 45
 • załamanie się lodu podczas zabawy dzieci - 0
 • przechodzenie, przejeżdżanie po lodzie - 7
 • ratowanie osoby tonącej - 4
 • inne okoliczności wypadku - 44
 • brak danych - 131

Dodatkowe dane na temat utonięć można uzyskać na stronie:

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia

 

 

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM