Sport

Międzynarodowe seminarium w ramach programu „PreCrimBet”. „Zapobieganie zagrożeniom przestępczym powiązanym z zakładami sportowymi”.

Drukuj
1 2 3

Ministerstwo Sportu i Turystyki wspólnie z francuskim Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych (IRIS) przeprowadziło 29 marca 2017 r. seminarium w ramach programu „PreCrimBet”. Wydarzenie otworzył pan Jarosław Stawiarski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, który podkreślił niezwykłą wagę tytułowej problematyki.

Spotkanie miało na  celu przeciwdziałanie zagrożeniom przestępstw powiązanych z rynkiem zakładów sportowych, podniesienie świadomości podmiotów uczestniczących o ryzyku związanym z nielegalnymi działaniami w kontekście zakładów wzajemnych w obszarze sportu (ewolucja nielegalnych metod i ukazanie specyficznego zagrożenia), przedstawienie najlepszych praktyk, narzędzi, inicjatyw popieranych przez inne kraje oraz nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń zainteresowanych stron (administracja publiczna, organy ścigania, legalni operatorzy zakładów wzajemnych, podmioty sportowe, eksperci).

Podczas seminarium własne wystąpienia zaprezentowali eksperci francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych (IRIS) oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Głównymi tematami, które zostały poruszone były m.in. regulacje w zakresie rynku zakładów wzajemnych oraz zagadnienia korupcji w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska manipulowania zawodami sportowymi w związku z udziałem w zakładach bukmacherskich.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Finansów, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz podmiotów sportowych (Polskiego Komitetu Olimpijskiego, polskich związków sportowych, lig zawodowych), a także przedstawiciele legalnych operatorów zakładów sportowych.

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM