Sport

Konferencja programowa Ministerstwa Sportu i Turystyki

Drukuj
1 2 3

14 stycznia 2016 roku w siedzibie Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów Ministerstwa na 2016 rok z udziałem premier RP Beaty Szydło, ministra sportu i turystyki Witolda Bańki, minister Elżbiety Witek, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosława Stawiarskiego oraz podsekretarzy stanu Doroty Dulińskiej i Ryszarda Szustera.

W konferencji prasowej dotyczącej priorytetów ministerstwa, po raz pierwszy w historii resortu wziął udział szef polskiego rządu. Premier Beata Szydło podkreśliła, że nie ma sukcesów sportowych, jeśli nie inwestuje się w dzieci i młodzież. Podziękowała też wszystkim, którzy są zaangażowani w powstawanie i realizację programu dla sportu. Następnie minister Witold Bańka przedstawił priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2016 rok. Należą do nich: sport dzieci i młodzieży, sport wyczynowy, sport osób niepełnosprawnych, zmiany w prawie oraz rozwój turystyki. 

W dziedzinie sportu dzieci i młodzieży Ministerstwo planuje uruchomić program wsparcia dla małych i średnich klubów sportowych "Klub", który zakłada dofinansowanie trenerów, zgrupowań i zakupu sprzętu sportowego w kwocie co najmniej 15 milionów złotych. W porozumieniu z warszawskim AWF i Ministerstwem Edukacji Narodowej powstanie Narodowa Baza Talentów - wprowadzone zostaną podstawowe testy sprawnościowe, które staną się standardem w polskich szkołach. Wyniki będą wprowadzane do systemu informatycznego, co pozwoli na odkrywanie młodych talentów. 

Minister Witold Bańka podczas konferencji zapowiedział powrót do sprawdzonej koncepcji Szkolnych Klubów Sportowych, której celem będzie urealnienie trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego w szkołach. "Będą one stanowiły jeden z fundamentów spójnej koncepcji szkoleniowej" - dodał minister Bańka. Koncepcja ta będzie także obejmowała powrót do kadr wojewódzkich i organizowania wojewódzkich olimpiad młodzieży.

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpocznie dyskusję na temat bezpośredniego wypłacania stypendiów sportowcom od stycznia 2017 roku. Jednocześnie zostanie zwiększona liczba sportowców, którzy będą otrzymywali wsparcie finansowe. Minister Witold Bańka podkreślił, że w tym roku po raz pierwszy w historii ministerstwa tak szybko zostały wypłacone środki na przygotowanie zawodników do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich.

Z budżetu państwa o 57% zostały zwiększone środki na sport osób niepełnosprawnych z kwoty 5,2 do 8,2 miliona złotych w związku z przygotowaniem do Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych oraz Mistrzostw Europy i Świata. Nastąpi także podział kompetencji między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki.

W zakresie legislacji rozpoczną się konsultacje dotyczące zmiany ustawy o sporcie, umożliwiające najpopularniejszym nieolimpijskim związkom sportowym zachowanie statusu Polskiego Związku Sportowego. Zostaną także przygotowane założenia nowej ustawy o usługach turystycznych oraz regulacji dotyczących dopingu.

W dziedzinie turystyki planowane jest wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności biur podróży. Ministerstwo wesprze też rozwój turystyki krajowej poprzez uruchomienie programów "Polska za pół ceny" oraz "Wypoczywaj w kraju". Ministerstwo zamierza też promować Polskę poprzez wydarzenia takie jak Światowe Dni Młodzieży i Mistrzostwa Europy w piłce nożnej we Francji w 2016 roku.

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM