Sport

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego

Drukuj
1 2 3

16 marca br. w Instytucie Sportu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, podczas którego Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka wręczył akty powołania nowym członkom. Należą do nich: prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska, prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz, prof. dr hab. Józef Langfort, dr hab. Ewa Ziemann, dr hab. Miłosz Czuba, dr hab. Krzysztof Kusy oraz dr hab. Jacek Zieliński. Nowa Rada Naukowa wybrała spośród swoich członków przewodniczącego, którym został Pan prof. dr hab. Józef Langfort.

Do zadań Rady Naukowej Instytutu Sportu należy m.in. uchwalanie statutu, opiniowanie planów tematycznych badań naukowych, zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej oraz opiniowanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań finansowych.

W inauguracyjnym posiedzeniu uczestniczyli również Podsekretarz Stanu MSiT Jan Widera, Dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru MSiT Dariusz Rogowski oraz Dyrektor Instytutu Sportu Urszula Włodarczyk. W skład Rady Naukowej wchodzi czternaście osób, wśród których znajduje się siedmiu przedstawicieli nominowanych do Rady przez Ministra Sportu i Turystyki.

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM