Sport

Europejski Tydzień Sportu

Drukuj
1 2 3

Europejski Tydzień Sportu
najważniejsze fakty w pigułce

CO TO TAKIEGO?
Europejski Tydzień Sportu jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten zapoczątkuje nowe działania i będzie się również opierać na już istniejących udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem
#BeActive (bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

DLACZEGO?
Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu.
Brak aktywności fizycznej nie tylko negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie ludzkie, jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport może się przyczynić do wzmocnienia tolerancji i postaw obywatelskich w całej Europie. Promowanie roli sportu jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo.

W JAKIM CELU?
Europejski Tydzień Sportu ma na celu promować sport i aktywność fizyczną oraz pogłębić wiedzę na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa powstała z myślą o
wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego. Dzięki ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy zachęci Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej i stworzy możliwości częstszego uprawiania sportu na co dzień.

KIEDY?
Pierwszy Europejski Tydzień Sportu odbędzie się w dniach od 7 do 13 września 2015 r. W pierwszym roku państwa uczestniczące w jego obchodach mają możliwość realizacji związanych z nim działań i przedsięwzięć do końca miesiąca. Europejski Tydzień Sportu nie będzie wydarzeniem jednorazowym. Począwszy od 2015 r., będzie obchodzony corocznie we wrześniu.

Plan głównych wydarzeń ETS w Polsce:

10.09.2015 (czwartek) - konferencja inauguracyjna na Stadionie Narodowym

12.09.2015 (sobota) - "Trening z Mistrzem" na płycie głównej PGE Narodowego

13.09.2015 (niedziela) - rodzinny "Piknik Lekkoatletyczny" na błoniach PGE Narodowego podczas LOTTO Warszawskiego Memoriału Kamili Skolimowskiej

17.09.2015 (czwartek) - ETS Kongres Sportu Powszechnego

20.09.2015 (niedziela) - Wielka Sztafeta im. Kamili Skolimowskiej na Orlikach w całym kraju

JAK? 

Wydarzenia Europejskiego Tygodnia Sportu będą skupiały się wokół 4 specjalnych dni poświęconych edukacji, miejscom pracy, aktywności na świeżym powietrzu oraz klubom i centrom sportowym. Realizacja odnośnych licznych inicjatyw i działań będzie przebiegać na różnych szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym) z udziałem różnych podmiotów. W Brukseli Komisja Europejska zorganizuje ceremonię otwarcia, aby zapewnić szerokie zaangażowanie mediów. Zorganizuje również główne wydarzenie Tygodnia. Nadrzędny temat kampanii, czyli „#BeActive”, powinien zapewnić ramy odniesienia dla istniejących kampanii, wydarzeń i działań realizowanych w ciągu całego roku.

KTO?
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą prowadzoną przez Komisję Europejską. Realizacja odnośnych działań w całej Europie jest w dużym stopniu zdecentralizowana i odbywa się w ścisłej współpracy z koordynatorami krajowymi i
wieloma różnymi partnerami głęboko zaangażowanymi w inicjatywę. Poszczególne działania promocyjne będzie również wspierać zespół ambasadorów.

ZAANGAŻUJ SIĘ!
Europejski Tydzień Sportu powstał z myślą o TOBIE!

Nie strać okazji i weź udział w inauguracyjnej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu! Czekają na Ciebie różne wydarzenia organizowane w całej Europie. Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej na temat inicjatywy, poznać jej ambasadorów, obejrzeć mapę wydarzeń i odkryć wiele więcej. Let's #BeActive! – Bądźmy aktywni!

http://ec.europa.eu/sport/week

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM