Wyniki konkursu ofert z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2017 rok

Drukuj
1 2 3
logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Komisja Konkursowa Departamentu Turystyki MSiT oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2017 rok, zakończyła pracę.

W załączeniu przedstawiamy:

 1. Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania w roku 2017.

 2. Wykaz zadań rezerwowych w roku 2017.

 3. Wykaz zadań, które nie zostały rekomendowane do realizacji w roku 2017.

 4. Wykaz zadań, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych w roku 2017.

  Ponadto uprzejmie informujemy, iż:

 1. Z podmiotami, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2017. Prosimy organizacje o pilny kontakt z Departamentem Turystyki nr tel. 22 2443197, 2443172, celem uzgodnienia dalszych procedur.

 2. Podmioty, których zadania zostały rekomendowane do realizacji w 2017 roku, do czasu zawarcia umowy realizują zadanie na własne ryzyko.

 3. Podmioty wymienione w wykazie zadań rezerwowych ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki będzie możliwe podpisanie umowy.

Wyniki konkursu zamieszczone są pod linkiem: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2017-rok/1975,Wyniki-konkursu-ofert-z-zakresu-turystyki-w-ramach-dofinansowania-zadan-publiczn.html

 

 

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM