III Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce wystartował

Drukuj
1 2 3

W krakowskim Centrum Kongresowym ICE rozpoczął się III Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce. W otwarciu wzięli udział Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Sekretarz Generalny UNWTO Taleb Rifai i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Jest mi niezmiernie miło, że to ważne wydarzenie gości właśnie w Polsce. Etyka to fundamentalna kwestia w obu zarządzanych przez ministerstwo sektorach – sporcie i turystyce. Rozwój turystyki oparty o Globalny Kodeks Etyki służy pogłębianiu wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy narodami i społeczeństwami. Działalność turystyczna rozwijana we właściwy sposób pomaga chronić środowisko i zasoby naturalne. Jest prowadzona z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Przestrzeganie zasad etycznych przekłada się bezpośrednio na cały rynek turystyczny – mówił minister Witold Bańka.

Światowy Kongres Etyki w Turystyce to jedno z najważniejszych wydarzeń dla całej branży. Jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO). Poprzednia edycja Kongresu odbyła się w Ekwadorze w 2012 roku. - Polska była aktywnie zaangażowana w prace nad Kodeksem Etyki w turystyce, a obecnie uczestniczy w tworzeniu międzynarodowej Konwencji w tym zakresie. Temat etyki jest mi szczególnie bliski, bo od niedawna mam zaszczyt reprezentować 47 państw Rady Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Organizacji Antydopingowej – WADA. Wspólnie walczymy o czysty sport. W turystyce normy etyczne to również fundamentalna kwestia – podkreślił minister sportu i turystyki.

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) jest organizacją wyspecjalizowaną Narodów Zjednoczonych, której zadaniem jest promocja odpowiedzialnej, zrównoważonej i powszechnie dostępnej turystyki. Członkami UNWTO jest 158 państw, 6 terytoriów i ponad 400 instytucji. Polska jest członkiem założycielem UNWTO.

Kongres jest organizowany przez Światową Organizację Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komisję Europejską ze wsparciem Miasta Krakowa.

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM