Podróże Polaków w sierpniu 2010 roku

Drukuj
1 2 3

W sierpniu 2010 roku poziom uczestnictwa mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat w krajowych wyjazdach ogółem był wyższy niż w sierpniu 2009 roku, w zagranicznych wyjazdach ogółem – niższy. Notujemy spadek liczby krajowych wyjazdów długookresowych i wzrost liczby krajowych wyjazdów krótkookresowych. Za granicę na 5 i więcej dni wyjechała podobna liczba osób, na 2-4 dni – znacznie mniejsza. W sierpniu 2010 roku liczba osób wyjeżdżających turystycznie w kraju lub za granicę była o 5% (0,25 mln) większa niż rok wcześniej.

Załączniki do pobrania

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM