Sport a fundusze międzynarodowe

Drukuj
1 2 3

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka otworzył dwudniową, międzynarodową konferencję „Finansowanie sportu z funduszy międzynarodowych”, której organizatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Sport jest ważnym obszarem polityki publicznej, mającym duży wpływ na ekonomię, zdrowie i jakość życia. Dlatego bardzo cieszy mnie to, że inicjatywy związane ze sportem znajdują źródła finansowania nie tylko w budżetach narodowych, ale także na szczeblu międzynarodowym. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem. Siedmioletni budżet Programu wynosi 14,7 mld euro, przy czym budżet na Erasmus+ Sport to 265 mln euro  – powiedział Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, który otworzył dzisiejszą konferencję.

Wydarzenie, organizowane na Stadionie PGE Narodowy skierowane jest przede wszystkim do instytucji i organizacji, które realizują działania wspierające rozwój sportu. Swoją wiedzę i doświadczenie zaprezentują eksperci z całej Europy. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości finansowania projektów sportowych z międzynarodowych źródeł finansowych, takich  jak Fundusz Wyszehradzki i Program Komisji Europejskiej Erasmus+, a także przedstawienie najnowszych wyników badań w zakresie wpływu finansowego sportu na rozwój regionalny i gospodarkę krajową.

Istotnym wydarzeniem finansowanym z programu Erasmus+ jest Europejski Tydzień Sportu, którego druga edycja odbyła się w tym roku w terminie od 10 do 17 września 2016 r. Europejski Tydzień Sportu promuje sport i aktywność fizyczną, a Ministerstwo Sportu i Turystyki jest koordynatorem wydarzenia w Polsce. Warto podkreślić, że we wrześniowej imprezie sportowej udział wzięło ok. 150 000 osób. Każde z wydarzeń zostało zarejestrowane na stronie www.etspolska.pl, stając się częścią ogólnoeuropejskiego projektu. Organizację trzeciej już edycji Europejskiego Tygodnia Sportu zaplanowano na koniec września 2017 roku (23 - 30 września 2017 r.).

Nie tylko jednak duże europejskie projekty odgrywają istotną rolę we wspieraniu aktywności fizycznej. Inicjatywy na poziomie lokalnym odgrywają równie ważną, jak nie kluczową rolę.

Przykładem jest chociażby Program KLUB, czyli program bezpośredniego wsparcia dla małych i średnich klubów sportowych. Dzięki niemu kwotą blisko 24 milionów złotych wsparliśmy 2151 klubów w całej Polsce. Od nowego roku, dzięki uruchomieniu programu SKS wprowadzamy sprawdzoną formułę zajęć pozalekcyjnych – podkreślił minister Bańka.

Uczestnikami dwudniowej konferencji „Finansowanie sportu z funduszy międzynarodowych” jest ponad 160 przedstawicieli ze świata sportu, m.in. przedstawiciele  polskich związków sportowych, organizacji i klubów sportowych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego, samorządów, fundacji i stowarzyszeń sportowych, placówek edukacyjnych oraz przedstawiciele działającej przy MSiT Społecznej Rady Sportu.

-----------------

31 stycznia 2017 roku Komisja Europejska i Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury organizuje Dzień Informacyjny poświęcony Programowi Erasmus+ Sport. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy jest po zarejestrowaniu się na stronie KE. W 2017 r. Komisja Europejska przewidziała jeden termin naboru wniosków w Programie Erasmus+ Sport tj. 6 kwietnia. Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), która znajduje się w Brukseli.

Więcej informacji nt. programu: http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow/erasmus-plus-sport

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM