Sport

Turystyka

 • LOGO - Stop zwolnieniom z WF-u
 • LOGO - Mały Mistrz
 • LOGO - Projekt MultiSport
 • LOGO - NASZ ORLIK
 • LOGO - Projekt powszechnej nauki pływania Umiem Pływać
 • W piątek 31 lipca Minister Sportu i Turystyki Adam Korol wziął udział w ceremonii otwarcia odnowionego kompleksu skoczni narciarskich w Wiśle. 

  Czytaj całość
 • Minister Sportu i Turystyki Adam Korol potwierdził Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej na rok 2016. 

  Czytaj całość
 • spotkanie w MSiT

  30 lipca br. odbyło się spotkanie z udziałem pana Tomasza Jędrzejczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki i pana Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej poświęcone upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.

  Czytaj całość
 • W środę 29 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Ministra Sportu i Turystyki Adama Korola i Podsekretarza Stanu Tomasza Jędrzejczaka. Tematem spotkania z dziennikarzami były kampanie „Turystyka bez ryzyka” oraz „Bezpieczna woda”. 

  Czytaj całość
 • W artykule Patryka Drabka pt. „Czy Orliki są szkodliwe dla zdrowia dzieci?”, który ukazał się  w „POLSKA The Times” oraz regionalnych wydaniach gazety 27 lipca 2015 r., znalazły się nieprawdziwe informacje jakoby na boisku wybudowanym w ramach rządowego programu „Moje Boisko-Orlik 2012” pojawił się szkodliwy granulat zawierający kadm, który spowodował konieczność hospitalizacji 8-letniego chłopca. Według autora artykułu toksyczne substancje znajdują się też na innych Orlikach.

  Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że do zdarzenia doszło na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach, które nie znajduje się na liście 2604 kompleksów sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Jest to pierwsze zgłoszenie podejrzenia szkodliwości wypełnienia sztucznej nawierzchni, co więcej niepotwierdzone żadnymi badaniami.

  Zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz z typową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wypełnienie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim powinno posiadać Atest PZH  lub równoważny. Ponadto cały system sztucznej murawy (nawierzchnia i wypełnienie) musiał posiadać określone w założeniach parametry (zgodne z wynikami badań laboratorium akredytowanego przez FIFA), a także dokumenty potwierdzające ich spełnianie. Zgodnie z umową dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego beneficjent zobowiązany był po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania obiektu, utrzymać go na właściwym poziomie technicznym i zapewnić na ten cel niezbędne środki finansowe przez okres co najmniej 10 lat. Dopuszczone są zatem wszelkie wypełnienia, które posiadają atest PZH lub dokument równoważny. Przyjąć należy, że produkt dopuszczony do obrotu przez państwową instytucję atestującą nie jest szkodliwy dla zdrowia. 

  Czytaj całość
 • LOGO - Biuletyn Informacji Publicznej
 • LOGO - Patronaty i Komitety Honorowe

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - STADION NARODOWY W WARSZAWIE
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM