Sport

Turystyka

 • Spotkanie z Ambasadorem Republiki Armenii

  Możliwości dalszego rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki pomiędzy Polską a Armenią były przedmiotem rozmowy Tomasza Jędrzejczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  z  Edgarem Ghazarjanem, Ambasadorem Republiki Armenii,  w dniu 23 marca 2015 r.

  Więcej
 • „Nie odwracaj wzroku!”

  Komenda Główna Policji, Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Grupa Hotelowa Orbis przedstawili dobre praktyki i skuteczność interdyscyplinarnej współpracy w zakresie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce.

  Więcej
 • Otwarcie Europejskiego Kongresu Spa

  Europejski Kongres Spa jest międzynarodowym forum wymiany myśli i doświadczeń  pomiędzy specjalistami związanymi z rynkiem spa & wellness z całej Europy.

  Więcej

Programy aktywizacyjne